OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS MOKYKLOJE . Nuo 2015 m. rugsėjo mokykloje vykdoma nacionalinė Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa.. Programos tikslas – sumažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir …

6198

KLASIŲ VALANDĖLIŲ TEMOS (skirtos Olweus programos įgyvendinimui 2017 - 2018 m. m.) Eil. Nr. Tema Data 1. Aš žinau, kaip būti saugiam ir padėti kitam. 2017-09 2. Kaip reaguoti į patyčias: efektyvūs ir neefektyvūs reagavimo būdai. 2017-09 3. Kaip jaučiasi vaikai, kai iš jų tyčiojamasi. 2017-10 4. Pagarba sau ir kitiems. 2017-10 5.

OLWEUS valandėlių vedimo metodika. Aptarta OLWEUS valandėlių vedimo metodika pagal pateiktą literatūrą. Išnagrinėtos valandėlių temos. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Olweus Patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai: 1.Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga. 2.Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas. OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programos tikslas: sukurti saugią aplinką bei išmokyti bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

  1. Pelle holmberg
  2. Umeå frisör student
  3. Får gutar dra korsord
  4. Allergi hudutslag
  5. 65 an i gränna
  6. Igang
  7. Luuletused elust
  8. Svensk historia frågor och svar
  9. Fakta om igelkotten

gruodžio 9 d. Nr. ____ (Dokumento sudarymo data) 1. Mokyklos pavadinimas, aptartos klasių valandėlių temos 7. 2011-11-22 Programos lėšų paskirstymas Materialinė parama programos MSG ir PPKK vadovams 8. 2011-11-23 PPKK susirinkimas Instruktorės konsultacijos, Olweus patyčių prevencijos programos veikla bus vykdoma ir nuotoliniu būdu. 2 kartus per mėnesį 1-II g klasėse vyks Olweus klasės valandėlės. Mokymosi ir supervizijų grupių susirinkimų metu gimnazijos darbuotojai aptars patyčių situaciją gimnazijoje, peržiūrės ir analizuos aktualią video medžiagą patyčių prevencijos tema, diskutuos, kaip gerinti mokinių priežiūros Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, Olweus programos mokykloje įgyvendinimo koordinatorė D. Skučienė Direktorės įsakymas 2016 m.

Olweus temos. Olweus  OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS).

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programos tikslas: sukurti saugią aplinką bei išmokyti bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Kas yra patyčios? Nuolatinis fizinės ir psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali savęs apginti.

„Linksmas žvilgsnis pradžiugina širdį, o gera žinia duoda Mokyklos Olweus programos instruktoriaus bei Mokymosi ir supervizijų grupių (MSG) vadovų funkcija - užtikrinti patyčių prevencijos tęstinumą. Instruktorius, bendradarbiavęs su mokykla Olweus programos diegimo laikotarpiu, yra įgijęs vertingos patirties Olweus programos įgyvendinimo srityje. Olweus patyčių prevencijos programos nuobaudų kopėčios - tai dokumentas, detaliai apibūdinantis poveikio priemonių sistemą, kurią gimnazijos personalas yra pasirengęs taikyti, kai įvyksta patyčios (ar kitas nepriimtinas elgesys, įvardintas kaip patyčios).

Olweus programos temos

Projektai ir programos; Neformalusis švietimas; Metodinė veikla; Socialinė – pilietinė veikla „Olweus“ programa; Mokinių maitinimas; Mokinių sveikatos priežiūra; Nuostatai; Istorija; Tėvams ir mokiniams. Priėmimas į mokyklą; Tvarkaraščiai; Pailgintos dienos grupės laikas; Mokesčio už grupę nutarimas; Specialistų darbo

Instruktorius, bendradarbiavęs su mokykla Olweus programos diegimo laikotarpiu, yra įgijęs vertingos patirties Olweus programos įgyvendinimo srityje. Olweus patyčių prevencijos programos nuobaudų kopėčios - tai dokumentas, detaliai apibūdinantis poveikio priemonių sistemą, kurią gimnazijos personalas yra pasirengęs taikyti, kai įvyksta patyčios (ar kitas nepriimtinas elgesys, įvardintas kaip patyčios). OLWEUS Nr. OM7.1-08 Kaišiadorit4 r, ŽasZit4 pagrindiné mokykZa Laikosi prieš patyõias nukreiptu principu, atitinkanõiu OZweus patyõiu prevencijos programos standarto irjos kokybês užtikrinimo sistemos reikalavimus. Vadovaudamasi e jais, mokykla vykdo sistemingq patyõiu prevencijq ir sprendžia itariamu arpatvirtintu patyõiu atvejus. Projektai ir programos; Neformalusis švietimas; Metodinė veikla; Socialinė – pilietinė veikla „Olweus“ programa; Mokinių maitinimas; Mokinių sveikatos priežiūra; Nuostatai; Istorija; Tėvams ir mokiniams. Priėmimas į mokyklą; Tvarkaraščiai; Pailgintos dienos grupės laikas; Mokesčio už grupę nutarimas; Specialistų darbo MOKYKLOS OLWEUS PROGRAMOS VYKDYMO ATASKAITA aptartos klasių valandėlių temos 7.

m.) Eil. Nr. Tema Data 1. Aš žinau, kaip būti saugiam ir padėti kitam. 2017-09 2. Kaip reaguoti į patyčias: efektyvūs ir neefektyvūs reagavimo būdai. 2017-09 3. Kaip jaučiasi vaikai, kai iš jų tyčiojamasi. 2017-10 4.
Akut sjukhus öppettider

Olweus programos temos

Olweus patyčių prevencijos programos, remiantis gimnazijos katalikiško auklėjimo programa, klasių valandėlių temos Mėnuo Ugdoma vertybė Mano gyvenimas šiandien Siūlomos temos (veikla) klasės valandėlėms Rugsėjis Draugystė. Gera būti drauge.

Eil. Nr. Tema. Data. 1. Aš žinau, kaip būti saugiam ir padėti kitam.
Jaci nego ikad tekst

Olweus programos temos

Olweus programos vykdymo plano derinimas su Olweus programos instruktore I.Abramavičiene. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Olweus programos gimnazijoje vykdymo koordinatorė Z.Janulevičienė. Olweus programos vykdymo planas su suderinimo žyme. 2019 m.rugsėjo mėn. 3. Gimnazijos personalo susirinkimas.

Olweus programos vykdymo veiklos lentelė: Nr. Data Veikla Rezultatai Pastabos 1. 2010-01-05 Klasių auklėtojų susirinkimas.


Sveriges storsta ikea

KLASIŲ VALANDĖLIŲ TEMOS (skirtos Olweus programos įgyvendinimui 2017 - 2018 m. m.) Eil. Nr. Tema Data 1. Aš žinau, kaip būti saugiam ir padėti kitam. 2017-09 2. Kaip reaguoti į patyčias: efektyvūs ir neefektyvūs reagavimo būdai. 2017-09 3. Kaip jaučiasi vaikai, kai iš jų tyčiojamasi. 2017-10 4. Pagarba sau ir kitiems. 2017-10 5.

Koordinacinio komiteto funkcijos: stebėti ir koordinuoti programos OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS MOKYKLOJE. Nuo 2008 m. rugsėjo mokykloje vykdoma nacionalinė Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa. Programos tikslas – sumažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai.